Rezultati ispita
Objavljeni su rezultati ispita Europske regije i hrvatska povijest u ranom novom vijeku održanog 14. rujna 2016.
17. rujna 2016.