Rezultat ispitnog roka
Rezultati ispitnog roka 19. rujna za Hrvatsku povijest srednjeg vijeka

Marin Petraš 1

Vedrana Tatalovi? 1

Petar Plasti? 1

Tihana Dubravec 1

Luka Vezmar 1

U prilogu je tablica s trenutnim stanjem na predmetu.
20. rujna 2016.