Rezultati testa
Objavljeni su rezultati testa iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 21. rujna.
Upis ocjena bit ?e u utorak 27. rujna u 10 sati u kabinetu C-108.
24. rujna 2016.