Upis ocjena
Upis ocjena iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka za sve rokove, bit ?e u utorak 4. listopada u 10 sati, kabinet C-108.
27. rujna 2016.