Obavijest za diplomske studente moderne i suvremene povijesti
Seminarske grupe na predmetu Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. st:

Utorak, 8.00 - 9.30 h : Bakši?, Držai?, Gamilec, Zeli?, Arbanas, Didovi?, Grkeš, Humjan, Markovi?, Kasabaši?, Petrina

Srijeda 12.30 - 14.00 h : Baliki?, Knezac, Zrno, Babi?, Berislavi?, Boban, Domljanovi?, Lovakovi?, Mijatovi?, Mio?evi?, Smiljani?

14. listopada 2016.