Posjet NSK
Dana 24. i 26. 10. organizira se u terminima nastave Historiografskog praktikuma posjet Nacionalnoj i sveu?ilišnoj knjižnici. Termini su po grupama u kojima se poha?a nastava:
ponedjeljak, 24. 10. 9:45
ponedjeljak 24. 10. 11:15
srijeda 26.10. 8:15
srijeda 26.10. 11:15
Sastanak je ISPRED KNJIŽNICE, odnosno u predvorju.
http://www.nsk.hr/lokacija/
Predvi?eno vrijeme posjeta je oko 45 minuta.
Studenti diplomskog studija koji imaju razlikovni ispit iz Historiografskog praktikuma pozivaju se da se priklju?e nekoj od grupa, osim ako ve? nisu koristili NSK tijekom preddiplomskog studija.
24. listopada 2016.