Podsjetnik
Nastava predmeta Metode i tehnike istraživanja povijesti 19. stolje?a održava se 8. 11. 2016. i 15. 11. 2016. u 8 h u Hrvatskom državnom arhivu na Maruli?evom trgu za obje seminarske grupe
7. studenog 2016.