Opravdani izostanak sa nastave zbog studentskih izbora
Studentima ?e biti opravdano eventualno izostajanje sa nastave radi izbora studentskih predstavnika u vije?e Odsjeka za povijest (Vije?nica 18. studenog) u vremenu koje je predvi?eno za glasanje pojedine godine studija.
17. studenog 2016.