Odgoda nastave
Nastava iz kolegija Stara povijest na filmu i Film kao povijesni izvor ne?e se održati u srijedu, 23.11.2016., zbog izvanrednog službenog puta predava?a.
Nadoknada ?e biti dogovorena naknadno.
22. studenog 2016.