Terenska nastava u Hrvatskom državnom arhivu
U petak 16. prosinca bit ?e održana obavezna terenska nastava iz Historiografskog praktikuma - posjet Hrvatskom državnom arhivu. Sastanak je ispred zgrade Hrvatskog državnog arhiva na Maruli?evom trgu

Posjet je obavezan i za studente diplomskog studija koji moraju položiti razliku iz Historiografskog praktikuma. Prijave u grupe od 9, 10, 11 i 12 na Omegi.
8. prosinca 2016.