Odgoda nastave
Nastava iz kolegija Stara povijest na filmu i Film kao povijesni izvor ne?e se održati 18.1.2017. zbog sprije?enosti predava?a. Nadoknada ?e biti dogovorena naknadno.
18. sije?nja 2017.