Obavijest studentima
Raspored konzultacija tijekom velja?e 2017. g.

prof. dr. B. KUNTI?-MAKVI? srijedom od 12:30 - 14:30 h.
prof. dr. B. OLUJI? prema prethodnom dogovoru e-poštom
doc. dr. J. OSTERMAN utorkom 10 – 11 h
?etvrtkom 12 – 13 h
dr. sc. J. MAROHNI?, viši asistent
u utorak, 31. I. 13 – 14 h.
u srijedu, 8. II. 13 – 14 h.
u ?etvrtak, 23. II. 13 – 14 h.
dr. sc. I. VILOGORAC BR?I?, viši asistent,
srijedom 10 – 11 h
?etvrtkom 10 – 11 h
Vanjski suradnik D. RAFAELI?, dipl. pov.,
prema prethodnom dogovoru e-poštom
31. sije?nja 2017.