Rezultati ispita
Objavljeni su rezultati pismenog ispita iz izbornog kolegija
Rumunjske zemlje u srednjem i ranom novom vijeku,
održanog 31. sije?nja 2017. u 10 sati, A-201
31. sije?nja 2017.