Rezultati ispita
Objavljene su ocjene testa na kolegiju Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka održanog 31. sije?nja 2017.
3. velja?e 2017.