Upis ocjena
Dr. sc. Boris Oluji? upisivat ?e ocjene iz kolegija Stara povijest na filmu u utorak, 21. velja?e 2017. u 11 h. Molim vas da svakako do?ete na upis ili da indeks date kolegici ili kolegi. U slu?aju nedolaska smatrat ?u da ne prihva?ate ocjenu. Tako?er molim studente koji su u ranijim ak. godinama položili kolegij da do?u na upis ocjena.

Upis ocjena iz Povijesti ranih civilizacija održat ?e se tako?er u utorak, 21. velja?e u 11.30, soba C-014.
13. velja?e 2017.