Izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac - obavijest o ispitu
Uz isprike na neodržanom ispitu iz predmeta Hrvatska i Europa u 19. stolje?u - komparatisti?ke teme 16. velja?e 2017. zbog sjednice Fakultetskoga vije?a, obavještavam studente koji su putem ISVU sustava prijavili ispit u tome terminu da mogu do?i u utorak, 21. velja?e 2017. u 15,00 sati u C-117.
17. velja?e 2017.