Ocjene seminara
Ocjene iz seminara „Vjerske suprotnosti i religijska kultura u ranome novom vijeku“ na kolegiju Europska i svjetska povijest u ranom novom vijeku u akademskoj godini 2016./17 objavljene su na mrežnim stranicama Odsjeka za povijest FFZG-a.
18. velja?e 2017.