Arheološki muzej - nastava
Nastava iz izbornoga kolegija „Pristup egipatskoj civilizaciji. Zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu“ održavat ?e se ponedjeljkom, od 14.00 – 15.30, u Arheološkom muzeju.
20. velja?e 2017.