Upis ocjena
Upisi ocjena iz kolegija:

Radionica kreativne nastave povijesti I.

Didaktika povijesti I.

Nastavno pedagoška praksa I.

Nastavno pedagoška praksa III.

održat ?e se u ?etvrtak, 24. velja?e u 13:00 u uredu prof. Prlendera.
21. velja?e 2017.