Obavijest studentima - po?etak nastave
Podjela u seminarske grupe na predmetu Hrvatska povijest srednjeg vijeka bit ?e na prvom predavanju u ponedjeljak 27. velja?e u 11 sati u D VII.
Seminarska nastava na ovom predmetu po?inje idu?i ponedjeljak 6. ožujka. Jednopredmetni studenti imaju obavezni seminar iz ovog predmeta, a dvopredmetni biraju izme?u seminara na Hrvatskoj povijesti srednjeg vijeka i Europske i svjetske povijesti srednjeg vijeka.
24. velja?e 2017.