Poziv na predstavljanje knjige
Doktorski studij Hrvatska moderna i suvremena povijest u europskom i svjetskom kontekstu poziva na predstavljanje knjiga:
Pieter Judson, The Habsburg Empire . A New History, Harvard University Press, 2016;
Mark Cornwall i John Paul Newman (ur.), Sacrifice and Rebirth. The Legacy of the Last Habsburg War, Berghahn Books, 2016.
Predstavljanje ?e se održati u Vije?nici Filozofskog fakulteta u Zagrebu u petak, 24. ožujka 2017. u 9.30 sati. Sudjeluju: Pieter Judson, Mark Cornwall, Iskra Ivelji?, Drago Roksandi?, Filip Šimetin Šegvi? i Nikola Tomašegovi?.
20. ožujka 2o17.