Poziv na javno predstavljanje projekta
Javno predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu / The Transition of Croatian Elites from the Habsburg Monarchy to the Yugoslav State, voditeljice prof. dr. Iskre Ivelji?, održat ?e se u petak, 24. ožujka 2017. u 11.45 sati u Vije?nici Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Na predstavljanju, koje ?e biti na engleskom jeziku, sudjelovat ?e: Pieter Judson, Mark Cornwall, Žarko Lazarevi?, Božena Vranješ-Šoljan, Ida Ograjšek-Gorenjak, Branimir Jankovi? i Nikola Tomašegovi?.
Pozivnica je dostupna online.
20. ožujka 2017.