Izvanredni ispitni rok - iskazivanje interesa
Temeljem zaklju?ka Fakultetskog vije?a od 28.03.2017. godine Vije?e odsjeka za povijest poziva zainteresirane studente da iskažu mogu?i interes za izlazak na izvanredni ispitni rok.

Zainteresirani se najkasnije do ?etvrtka 13.04.2017. trebaju mailom obratiti ispitiva?ima,
te ga na Cc uputiti na adresu doc. dr. sc. Zvjezadane Sikiri?, zamjenice pro?elnika.

doc.dr.sc. Ivica Prlender,
pro?elnik Odsjeka za povijest
7. travnja 2017.