Obavijest studentima
Na izbornom kolegiju Zagreb u srednjem vijeku ne?e biti nastave u utorak 18.4. i 25. 4. Umjesto toga u petak 21. i subotu 22. 4. dvije su od ukupno tri predvi?ene terenske nastave.
U petak 21. 4. je predvi?en obilazak kompleksa katedrale i kaptola. Prijave su za ovu terensku nastavu (radi informacije o veli?ini grupe) u grupu na Omegi ili izravno e-mailom prof. Nikoli?. Studenti koji trebaju ispri?nicu zbog nastave na drugim predmetima neka se tako?er jave mailom.
Sastanak je u 9:45 ispred katedrale.
U subotu 22. 4. je obilazak srednjovjekovnih utvrda na zagreba?kom podru?ju. U privitku je trenutni popis prijavljenih studenata za ovu terensku nastavu. Eventualne korekcije treba javiti prof. Nikoli? do utorka u 12 sati. Polazak je u 8 sati ispred zgrade Filozofskog fakulteta. Povratak je predvi?en u kasno poslijepodne.

Tre?a terenska nastava - obilazak Gornjeg grada - bit ?e u drugom ili tre?em svibanjskom tjednu, vjerojatno tako?er u petak.
14. travnja 2017.