Poziv na No? knjige
Nastavnici i studenti kolegija Europska i svjetska povijest 19. stolje?a (1789-1918) i Javna povijest organiziraju i ove godine javno ?itanje u No?i knjige. Program Povratci iz Moskve: književnici i Oktobarska revolucija, otvoren svima zainteresiranima, održat ?e se u petak, 21. travnja 2017. od 17 do 18.30 sati u u?ionici A-202.

Program uklju?uje ?itanje izabranih tekstova o putovanjima u Moskvu 1920-ih i 1930-ih godina. Polazište je žanr „Povrataka iz SSSR-a“ kako ga je nazvao filozof Jacques Derrida (Za Moskvu u oba pravca) prema poznatom istoimenom djelu književnika Andréa Gidea. Direktan povod je 100. obljetnica Oktobarske revolucije i problematika odnosa književnika i revolucije (Mihail Rilkin, Komunizam kao religija. Intelektualci i Oktobarska revolucija). Prvo ?emo su?eliti Moskovski dnevnik Waltera Benjamina s Izletom u Rusiju Miroslava Krleže, oba iz 1920-ih godina, a zatim Povratak iz SSSR-a Andréa Gidea s Današnjom Rusijom Augusta Cesarca, oba iz 1930-ih godina. U fokusu su oni dijelovi njihovih tekstova u kojima je u središtu sovjetska Moskva, posebno ljudi i gradska svakodnevica, zahva?eni stalnim preobrazbama. Glavni okvir njihovih zapisa sažet je u Gideovim rije?ima: „i ja sam žarko želio da budem zaveden, da bih poslije time mogao zavoditi druge“.
20. travnja 2017.