Poziv na okrugli stol
Dana 3. svibnja 2017. s po?etkom u 11.00 sati na veleu?ilištu Vern u Zagrebu održat ?e se okrugli stol na kojem ?e sudjelovati veleposlanici Kanade, Francuske, Velike Britanije i Njema?ke te predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, akademik Zvonko Kusi?.

Okvirni povod okruglog stola je stota godišnjica bitke kod Vimyja na sjeverozapadu Francuske u 1. svjetskom ratu u kojoj su sudjelovale ?etiri navedene zemlje a tijekom koje su poginule mnoge tisu?e vojnika. Sudionici okruglog stola govorit ?e o pitanjima i izazovima suo?avanja s prošloš?u, to je dakle glavna tema okruglog stola. ?etiri veleposlanika kao predstavnici zemalja, neko? neprijatelja, danas partnera i saveznika (u UN-u, Nato-u i dr. organizacijama), osvrnut ?e se na taj aspekt razvoja uzajamnih odnosa i svoje povijesti, a akademik Kusi? sudjelovat ?e i u svojstvu predsjednika novoimenovanog Vije?a za suo?avanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima. Pored toga, u drugom dijelu okruglog stola predvi?ena su i pitanja iz publike.

Moderatorica okruglog stola bit ?e novinarka HTV-a Morana Kasapovi?. Sudionici ?e govoriti na hrvatskom i engleskom, a osiguran je i simultani prijevod. U dogovoru s veleu?ilištem Vern, imamo mogu?nost pozvati i studente drugih visokoškolskih ustanova. Stoga pozivamo sve studente Filozofskog fakulteta, posebno Odsjeka za povijest da se odazovu u što ve?em broju na okrugli stol tema kojeg je u Hrvatskoj i dalje vrlo aktualna.

?etiri veleposlanika snimila su i kra?i video koji se može pogledati na sljede?em linku

Vimy bitka, 100 godina kasnije i danas

Video je objavljen i na internetskim stranicama Jutarnjeg lista te HRT-a.
27. travnja 2017.