Obavijest studentima
Prof. dr. I. Ivelji? ne?e u srijedu 10.5. u 17h održati predavanje jer to?no u tom terminu dolazi u posjet Fakultetu skupina studenata sa Sveu?ilišta u Be?u koje ?emo do?ekati u vije?nici.
8. svibnja 2017.