Obavijest studentima o nadoknadi
Nadoknada seminarske nastave iz predmeta "Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka" održat ?e se u subotu 19. sije?nja:

1.) od 8.00 do 9.30 u A-309 (seminarska grupa "utorak")
2.) od 9.30 do 11.00 u A-309 (seminarska grupa "ponedjeljak")

Mr. sc. Marko Šari?
11.1.2008.