Natje?aj za radove 13. broja ?asopisa Pro Tempore
Uredništvo Pro tempore, studentskog ?asopisa za povijest i srodne društveno-humanisti?ke znanosti, raspisuje natje?aj za objavu radova za novi 13. broj ?asopisa. U skladu s tradicijom, novi broj ?asopisa Pro tempore poziva sve studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija povijesti i srodnih društveno-humanisti?kih znanosti, iz Hrvatske i inozemstva, da se odazovu na poziv i pošalju svoje radove uredništvu. Glavna tema novoga, 13. broja, jest „Kultura sje?anja i pam?enja“, koja pokriva sva povijesna razdoblja i omogu?uje raznolikost metodoloških i istraživa?kih postupaka, ovisno o podru?ju znanosti. Svi radovi šalju se u formatu Microsoft Word dokumenta (.doc ili .docx) elektroni?kom poštom na adresu uredništva: pt.urednistvo@gmail.com najkasnije do 1. prosinca 2017. godine.
Svi detalji dostupni su na poveznici:
https://ishazagrebcroatia.wordpress.com/

CALL FOR PAPERS – JOURNAL OF STUDENTS OF HISTORY “PRO TEMPORE”

Dear colleagues, you are invited to submit a paper for possible inclusion in the 13th issue of “Pro tempore”, a scientific journal of history and corresponding social sciences. “Pro tempore” hereby invites all students (BA, graduate or post-graduate program) of History and corresponding studies in humanities and social sciences, in Croatia or abroad, to submit their papers under the main subject of “The Culture of Remembrance and Recollection”, covering all historical periods and allowing for methodological diversity and scientific approach, with regard to different fields of research. All papers are to be sent in Microsoft Word format (.doc or .docx), via e-mail, to the editorial address: pt.urednistvo@gmail.com.
The deadline for submission is December 1 2017.
For more information, please visit our website:
https://ishazagrebcroatia.wordpress.com/
12. lipnja 2017.