Izmjena ispitnog roka
Prof. dr. sc. Željko Holjevac ?e ispite za studente po novom i starom programu u ljetnom ispitnom roku, izvorno predvi?ene za 12. srpnja 2017., održati 10. srpnja 2017. u 16.00 sati u dv. VI i 10. srpnja 2017. u 17.00 sati u C-117.
Rok i prijave studenata u ISVU sustavu su izbrisani pa se mole studenti neka se prijave na odgovaraju?i termin.
Studenti, mati?ni na PMF-u, neka vode ra?una o izmjeni. (u ISVU PMF-a prijava može ostati na 12.07., me?utim na ispit se treba do?i 10.07.)
12. lipnja 2017.