P O Z I V N A S U R A D N J U
Pozivam studentice i studente koji su na ovom kolegiju napisali eseje ocijenjene s odli?nom ocjenom, ali i ostale posebno zainteresirane, koji su voljni uložiti dodatni napor u oblikovanju svojih tekstova za objavljivanje u zborniku studentskih radova posve?enu tematici regija, komparatistici i interkulturalizmu u povijesti ranoga novog vijeka da se jave najkasnije do 10. svibnja na e-mail drago.roksandic@ffzg.hr ili osobno u vrijeme konzultacija.
26.4.2007.