Obavijest studentima
Posjet Državnom arhivu u Zagrebu (Opati?ka ulica), u sklopu izbornog kolegija "Život zagreba?kih gra?ana 17. i 18. st. u zrcalu arhivske gra?e" doc. dr. Z. Sikiri?, održat ?e se u ponedjeljak, 21. sije?nja 2008. s po?etkom u 15 h
16.1.2008.