Obavijest studentima
Upis ocjena iz kolegija Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka bit ?e u srijedu 20. rujna u 11 sati u kabinetu C-108.
13. rujna 2017.