Dekanski rok
Dekanski rok za sve predmete kod dr. sc. Željka Holjevca na preddiplomskoj i diplomskoj razini bit ?e održan 28. rujna 2017. u 16,00 sati u C-117.
19. rujna 2017.