Dekanski rok
Dekanski rok za sve ispite na jesenskom roku, kod doc. dr. sc. Marka Šari?a, uklju?uju?i i Europske regije i hrvatska povijest ranog novog vijeka bit ?e u srijedu 27. rujna u 09:30 sati u C-119.
20. rujna 2017.