Dekanski rok
Dekanski rok za Hrvatsku povijest srednjeg vijeka je u srijedu 27. rujna u 9 sati, soba A-201.
20. rujna 2017.