Dekanski rok
Za najavljene ispitne rokove doc. dr. sc. Vjerana Kursara za ponedjeljak , 25. rujna u 10 sati, A-217 - Osmansko Carstvo I i II, Povijest Osmanskog Carstva i Povijest Republike Turske i Teme iz vjerske, drustvene i pravne povijesti Osmanskog Carstva potrebno se ranije najaviti mailom doc. dr. sc. Vjeranu Kursaru.
Ispite ?e održati zamjena, kolegica Marta Andri?.
21. rujna 2017.