Dekanski rok
Prof. dr. sc. Nenad Moa?anin održat ?e dekanski rok iz kolegija Islamska civilizacija 2, Povijest islama 2, Osmansko Carstvo: imperijalna baština i Turska Hrvatska u ponedjeljak 25. rujna 2017. u 8h, soba C-117.
21. rujna 2017.