Dekanski rok
Dekanski rok za sve predmete kod dr. sc. Hrvoja Petri?a bit ?e održan 27. rujna 2017. u 11,00 sati u C-108.
22. rujna 2017.