Povijest historiografije
Upis ocjena iz predmeta Povijest historiografije održat ?e se u ?etvrtak 7. velje?e u 10.00 sati u dvorani F-316.

Ispit iz Povijesti historiografije za one studente koji su zbog neredovitog poha?anja nastave obavezni polagati cijelo gradivo, kao i za studente koji nisu pristupili ispitu 26. sije?nja, održat ?e se 7. velja?e u 11,00 sati u dvorani F-316.
28.1.2008.