Poziv na predavanje
Profesor Rolf Malte (Sveu?ilište u Bambergu) održat ?e u ponedjeljak, 19. ožujka 2018. godine, od 17.00 do 19.00, predavanje 'Limits to Growth' in Socialist Perspective: Critical Discourses on Modernity in the USSR and the Soviet Bloc During the 1960s and 70s u Vije?nici Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu.
Predavanje s raspravom realiziraju se u organizaciji Poslijediplomskog doktorskog studija "Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu"
16. ožujka 2018.