Obavijest
Ispit na izbornom kolegiju "Pregled povijesti Hrvatsko-slavonske Vojne krajine u 18. stolje?u" položili su:
Chvala Andrej
Gagula Igor
Husinec Domagoj
Jur?i? Matej
Kristijan Davor
Razum Igor
Upis ocjena u utorak 12.II. u 15.00 h u C-119.
11.02.2008.