Obavijest studentima
Hrvatsko-njema?ka doktorska radionica History of Southeastern Europe (19th-21st Century) održat ?e se u subotu, 13. travnja 2019. u Vije?nici Filozofskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu. Radionica je otvorena svim zainteresiranima.
Pro?itajte više u programskoj knjižici.
8. travnja 2019.