Obavijest studentima
Pozivam sve studente tre?e godine dodiplomskog i prve godine diplomskog studija koji slušaju moja predavanja, kao i druge studente, da se ponovo jave zbog zajedni?kog odlaska u ZKM. Pogledali bismo predstavu Eichmann u Jeruzalemu (30 kuna).
Predlažem da u kazalište odemo u srijedu, 8. svibnja u 19h. Molim Vas da se upišete na listu koja ?e biti na vratima moga kabineta.

Tvrtko Jakovina
9. travnja 2019.