Obavijest studentima
U petak, 17.5.2019., zbog službenog puta prof. dr. sc. Ivica Prlender ne?e održati seminar i predavanje.
Re?ena ?e nastava biti nadokna?ena.
14. svibnja 2019.