Poziv na predstavljanje me?unarodnog projekta “Negotiating post-imperial transitions”
U sklopu doktorskog studija Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu u petak, 14. lipnja 2019. u 11 sati u u?ionici A-309 gostovat ?e kolege s me?unarodnog projekta NEPOSTRANS – Negotiating post-imperial transitions: from remobilization to nation-state consolidation. A comparative study of local and regional transition in post-Habsburg East and Central Europe i predstaviti projekt i svoja istraživanja.
Projekt financira Europsko istraživa?ko vije?e (European Research Council, ERC). Voditelj projekta je dr. sc. Gábor Egry, ravnatelj Instituta za politi?ku povijest u Budimpešti.
Više o projektu na: http://polhist.hu/nepostrans-negotiating-post-imperial-transitions/
Predstavljanje je otvoreno svim zainteresiranima.
10. lipnja 2019.