Rezultati ispita
Rezulati testa iz kolegija Europske regije hrvatske povijesti u srednjem vijeku održanog 11. lipnja 2019. dostupni su na sljede?em linku
12. lipnja 2019.