EDUKACIJSKE RADIONICE MIC-a ZA KASNU ANTIKU I SREDNJI VIJEK
EDUKACIJSKE RADIONICE MIC-a ZA KASNU ANTIKU I SREDNJI VIJEK

Radionice ?e se odvijati tijekom 2008. i 2009. godine na dva lokaliteta (Skradin-Bribir te Bale/Istra/), a zamišljene su kao ciklus od tri radionice u trajanju od 10 dana na oba lokaliteta (lipanj 2008., rujan 2008., lipanj 2009).

Više informacija o radionicama (voditelji, predava?i, kurikulum i detaljni pregled aktivnosti) mogu se vidjeti na stranicama MIC-a za kasnu antiku i srednji vijek www.irclama.com.hr
28.03.2008.