Obavijest studentima
Obavijest studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog sveu?ilišnog studija Povijest i geografija; smjer: nastavni?ki da ?e se ispit iz Pedagogije umjesto 19. rujna održati u srijedu, 18. rujna 2019.
9. rujna 2019.