Obavijest za studente prve godine preddiplomskog studija
Sastanak Odsjeka za povijest sa studentima prve godine preddiplomskog studija održat ?e se u srijedu, 2. listopada, u 14.00 sati u dvorani VI.
30. rujna 2019.